Dan Chi Sau

  Dan Chi Sau: Dette er en grunnleggende øvelse i Chi Sau. Her lærer man korrekte posisjoner og stillinger, og den tillater individuelle bevegelser av armene. De «tre frøene» Chau utvikles her: Tan, Bong og –Fok Sau. Dette er grunnen til at Dan Chi Sau er sett på...

Bong Lap Chi Sau

  Bong Lap Chi Sau: Chi Sau oversettes til «sticking hands» – man trener alltid to og to, og har armene «klisteret» til treningspartneren. I all Chi Sau bygger man sensitivitet og lærer hvor energien sin, og til motstanderen, går. Vanligvis lærer man Bong...

Pak Sau Chi Sau

  Pak Sau Chi Sau: Dette er vår egen Chi Sau, som bare eksisterer i The Wing Chun School. En avansert form for Chi Sau med mellomdistanseangrep og spark, utviklet at Sigong Garry Mckenzie. Etter å ha studert Wing Chun i mange år, oppdaget han at selv om det var...

Poon Sau Look Sau / Seung Chi Sau

  Poon Sau Look Sau / Seung Chi Sau: Dette er den mest avanserte formen for Chi Sau, den siste man lærer. Her er «de tre frøene» innlemmet, men begge armene brukes samtidig, og uavhengig av hverandre. Det er her alt kommer sammen, alle prinsippene og teknikkene...