Dan Chi Sau

 

Dan Chi Sau: Dette er en grunnleggende øvelse i Chi Sau. Her lærer man korrekte posisjoner og stillinger, og den tillater individuelle bevegelser av armene. De «tre frøene» Chau utvikles her: Tan, Bong og –Fok Sau. Dette er grunnen til at Dan Chi Sau er sett på som «kjernen i kampkunsten».

Bong Lap Chi Sau

 

Bong Lap Chi Sau: Chi Sau oversettes til «sticking hands» – man trener alltid to og to, og har armene «klisteret» til treningspartneren. I all Chi Sau bygger man sensitivitet og lærer hvor energien sin, og til motstanderen, går. Vanligvis lærer man Bong Lap Chi Sau først, en flytende øvelse som bygger utholdenhet så vel som styrke i skuldre og underarmer. I vårt system er flere teknikker fra Siu Min Tau og Chum Kiu innlemmet i Bong Lap Chi Sau.

Pak Sau Chi Sau

 

Pak Sau Chi Sau: Dette er vår egen Chi Sau, som bare eksisterer i The Wing Chun School. En avansert form for Chi Sau med mellomdistanseangrep og spark, utviklet at Sigong Garry Mckenzie. Etter å ha studert Wing Chun i mange år, oppdaget han at selv om det var mange øvelser for å sloss tett, og flere teknikker for å håndtere langdistanse angrep, manglet Wing Chun en øvelse som trente opp elevene til å tette avstanden. Dette er formålet med Pak Sau Chi Sau. Den gir en større forståelse av angrep og forsvar i bevegelse, uten at man mister strukturen. Intensjonen er alltid å tette «hull» og allikevel opprettholde grunnprinsippene i Wing Chun.

Poon Sau Look Sau / Seung Chi Sau

 

Poon Sau Look Sau / Seung Chi Sau: Dette er den mest avanserte formen for Chi Sau, den siste man lærer. Her er «de tre frøene» innlemmet, men begge armene brukes samtidig, og uavhengig av hverandre. Det er her alt kommer sammen, alle prinsippene og teknikkene sys sammen til en kontinuerlig «angrep og selvforsvarsdans», der begge parter hele tiden presser kraften sin forover, og prøver å avdekke smutthull i forsvaret.