Baat Jaarm Dou Faat oversettes til «eight chopping knives technique» (også kjent som «knivformen») fordi knivene hugger. Det er åtte seksjoner i formen, og åtte metoder å utnytte knivene på. Mange av bevegelsene i Baat Jaarm Dou Faat kommer fra håndformene (Tou Kuen), men i knivformen blir håndteknikker som Gan Sau til Gan Dou, Kwun Sau til Kwun Dou osv.

Formen styrker håndledd og underarm – og øker fleksibiliteten. I hver av seksjonene lærer studenten å håndtere angrep fra andre våpen, som f.eks en stokk som angriper fra flere vinkler, med en eller flere motstandere. Som med Mok Yahn Johng og Lok Dim Boon Kwun, er også Baat Jaarm Dou Faat en form som krever et visst nivå, og undervises med tett oppfølging av kvalifiserte instruktører.